Innlegg

Ærlig talt, Gud!

Bilde
Jeg har begått en bok. Det var egentlig ikke nå det skulle skje. Og det var ikke akkurat dette det skulle handle om. Men...

En venn gav meg en bok som påstår at muslimene venter på en Messias som vil la drepe alle som ikke omvender seg til Islam. Det hele ble fremstil svært skremmende og negativt. Jeg hadde vel lest nesten hele boka før en annen ubehagelig tanke slo ned i meg: Kan det hende at muslimer og folk flest synes det er like vanskelig at millioner av kristne venter på en Messias som vil la drepe alle som ikke har omvendt seg til de kristnes Jesus? Hva skal folk flest tro om dem som gleder seg til den dagen det store flertallet av mennesker på jorden skal dø? Kan det være at kristendommens største håp er blitt dens største fiende? Gleder Jesus seg til Jesu gjenkomst, slik vi har forkynt det? Er det moralsk høyverdig å glede seg til Jesu gjenkomst?

Dette er slike spørsmål som antakeligvis vil få meg i alvorlig trøbbel en dag, nærmere bestemt 9. november når boken blir tilgjenge…

Livet med Gud på nettet

Jeg ble utfordret til å ha en workshop  om de kristne nettsidene jeg bruker mest eller finner mest nyttig. Hva er da mer naturlig enn å legge referatet på nett? Ellers er dette en blogpost som gjerne kan utvikles videre. Send meg gjerne et hint om supre sider jeg har glemt.

Bibel:

bibelen.no: Genial for å gjøre enkle søk og ordstudier, eller bare lese. Inneholder også apokryfene som mange antakelige ikke har lest men som gir innblikk i tiden og tenkningen mellom det gamle og det nye testamentet.

biblehub.com:  Alt du trenger for å gå i dybden på tekster. Her kan du lese artikler om alle de greske ordene som ligger bak den norske/engelske teksten uten å kunne noe gresk. (Men du må kunne engelsk da).

norskbibelinstitutt.no: Har en stor søkbar ressursbank samt at alle nettkursene er søkbare.


Lytte og se: Adventistressurser

Norsk
http://tyrifjord.adventkirken.no/: Både direktesending og mediearkiv.
http://bergen.adventkirken.no/   Både direktesending, on-demand og podcast

http://adventkirkentroms…

Mitt aller første leserbrev ever...

Ingen helvetesfornekter

Vårt land valgte en tabloid og polariserende overskrift da de skulle skrive om samtalen om himmel og helvete i Oslo Misjonskirke Betlehem. Jeg synes verken overskrift eller vinkling bidrar positivt til den flotte samtalen som begynte den kvelden. Jeg slutter meg derfor helhjertet til Rolf Kjødes protest.

Etter noen dager i tenkeboksen har jeg også kommet til at nyordet Vårt Land ”beæret” meg med da de sist lørdag kalte meg helvetesfornekter er såpass misvisende at en presisering er på sin plass.

Adventistene og de millioner av andre evangelikale kristne som deler vårt syn, er verken helvetes- eller domsfornektere. Vi tror alt bibelen skriver om det endelige oppgjøret med synd.
Vi tror at syndens lønn er døden (Rom 6,23), men Guds nådes gave er evig liv. Vi tror at Gud alene er udødelig (1 Tim 6,16) og at vi mennesker i oss selv er forgjengelige (1 Kor 15,53). Vi tror at i oppstandelsen vil mange stå opp til evig liv og andre til dom (Joh 5,28-29). Vi tror fortapels…

Nyord fra Vårt Land

Så mens jeg har vært opptatt med barnemøter, har desken i Vårt Land gitt meg en ny tittel: "Helvetesfornekter" http://www.vl.no/kristenliv/article130392.zrm

Kreativt og misvisende. Men kanskje det får noen til å lese artikkelen.

Et par presiseringer i lys av oppslaget:

1) Jeg er ikke helvetesfornekter. Jeg tror på en fortapelse selv om jeg ikke tror Gud vil pine folk. Så som Alf helt korrekt skriver: Jeg forkaster den klassiske læren om evig bevisst pine. Nyordet til Vårt Land er jo unektelig interessant og dynamisk i så måte. Assosiasjonen til Holocaustfornekter er jo nærliggende. Mener Vårt Land at det i visse kristne kretser er like forferdelig å fornekte læren om evig bevisst pine som det det i andre kreteser er å stille spørsmål ved omfanget av jødeutryddelsen? I så fall er det et negativt ladet ord. Eller ligger det en skjult sammenlikning mellom en helvetes-Gud og Hitler i tittelen? Men i så fall blir jo nyordet positivt ladet selv om det ikke høres slik ut. Jeg velger å…

Himmel og helvete og troen på en kjærlig Gud

Jeg innrømmer at jeg ofte er full av fordommer, og jeg er ikke stolt av min ydmykhet her... Det er litt for ofte jeg har måttet omvende meg fra denne synden. Men mine fordommer i dette tilfellet var blitt formet av noen møter med norsk kristenhet: En dramaoppsetning i en av Oslos kirker som het "Himmelens forgård, helvetes porter" som greide å skremme noen livredde tenåringer til å "komme frem". Møter med et par unge kristne som fortalte meg at dersom det ikke var noe helvete ville de aldri vært kristne. Da ville de heller levd livet og syndet alt de kunne. Møte med en siste-års MF-student som forsvarte den klassiske helvetes-læren, møte med en pastor nylig som mente at nå gjelder det å stå på barrikadene selv om det er upopulært og som også mente at himmelen mistet sin mening uten helvete. Diverse fortellinger om pinsevenn-forsamlinger som ikke vil være med på fellesmøter med adventister på grunn av vårt syn på fortapelsen. I tillegg har nok den amerikanske respo…

Helvetes-debatten i perspektiv

I kveld er det samtale om helvete i Oslo Misjonskirke Betlehem (se http://www.himmeloghelvete.no/). Kanskje noen som skal dit eller som var der syntes temaet var verd litt mer refleksjon? Her er noen nyttige artikler:

Her er en flott oversikts-artikkel fra Christianity Today om de ulike synene på helvete: http://www.christianitytoday.com/ct/2011/marchweb-only/rob-bell-universalism.html

Og denne er også viktig: http://www.christianitytoday.com/ct/2011/mayweb-only/robbelllitmustest.html

Christianity Today hadde i 2000 en bra artikkel om helvetesdebatten John Stott satte i gang i 1988 og som har fortsatt til denne dag: http://www.christianitytoday.com/ct/2000/october23/1.30.html (Det er åtte sider så det er bare å klikke seg videre).

En stor studie i England forrige sommer foretatt av Evangelical Alliance (de som er med i NORME her hjemme er også med i EA) fant at 30 prosent i deres medlemsmenigheter stilte spørsmål ved den klassiske helvetes læren: http://anglicansablaze.blogspot.com/2011/0…

himmeloghelvete.no

Rob Bells siste bok Love Wins stiller spørsmål ved den klassiske forståelsen av helvete. Gode spørsmål. Spørsmål som ikke er så lett å komme uteom. Erik Andreassen, pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem er ikke bare en god venn, men også en modig mann. 19. mai inviterer han til en samtalekveld om helvete (se http://www.himmeloghelvete.no/). Han har til og med invitert meg. :-D

For de som er interessert i temaet kan følgende skriverier forfattet av undertegnede, fungere som en introduksjon:

www.norskbibelinstitutt.no/helvete/ulike_syn_paa_helvete.pdf
www.norskbibelinstitutt.no/helvete/paa_jakt_etter_tekste_om_evig_pine.pdf
www.norskbibelinstitutt.no/helvete/det_bibelske_synet_paa_doeden.pdf

Dette ble skrevet for mange år siden, men jeg har jo tenkt litt siden også.

Da kirken ble gresk i det andre århunderet begynte den også å omfavne nyplatonismen og læren om sjelens udødelighet. Å lese Det nye testamente på filosofens Platons premisser gir helt andre resulater enn å lese den på et jødisk, gam…