Innlegg

Synd og frelse i TO nøtteskall

Hvordan vi definerer synd har mye å si for hele vår frelseslære, for synd er jo problemet frelsen skal løse.

Her er en lite forsøk på å spissformulere hvorfor jeg har stukket nakken ut i forsonings-spørsmålet. Å ta utgangspunkt i definisjonen av synd er bare én av mange muligheter. Dette skjemaet sier ikke alt som trengs å sies om dette temaet. Det viser kun hvordan to ulike definisjoner for synd kan utvikles innenfor to av forsoningsteoriene. Både i boken min og i denne bloggen vil du finne videre perspektiver på hvorfor Jesus måtte dø enn kolonnen til høyre i denne tabellen. Men slike oppstillinger kan være nyttige som utgangspunkt for videre samtale.

Hvis du leser dette som evangelikal, vil du nok oppleve at du ikke ser noen konflikt mellom de to kolonnene. Antakeligvis vil du bli frustrert og tenke at du tror jo begge deler, hvorfor lage motsetninger når det ikke er noen.  Jeg adresserer hvorfor jeg ikke klarer å harmonere de to kolonnene nederst i tabellen.Synd og frelse: probl…

Ofringene i Det gamle testamente

Det gamle testamentet sier ikke et eneste sted at offerdyrene led en stedfortredende straff
Anne-Margrete Saugstad hevder i VårtLand 23. januar at Det gamle testamente «taler klart om hvordan vi skal forstå Jesu lidelse og død». Essensen i GT’s klare tale er at «et uskyldig dyr – kan ta straffen for menneskenes synder».
De siste 50 års forskning på de gammeltestamentlige ofringene støtter imidlertid ikke opp under en slik påstand. Det er ingenting i Mosebøkenes detaljerte beskrivelse av offersystemet som antyder at dyrene led en stedfortredende straff for synd. Bortsett fra noen vers i Jes 53 som muligens kan trekkes i denne retningen, vil man lete forgjeves etter et slikt perspektiv i Det gamle testamente. 
I de foreskrevne ofrene er det, bortsett fra blod, kun matvarer som ofres: Storfe, sau, geit, korn, mel, olje, vin. Noen tolker dette som at den grunnleggende tanken bak ofringene var å ære Gud med et kostbart måltid. Mange ofre var også frivillige og handlet ikke om å sone synd,…

Hvorfor måtte Jesus dø? (del 2)

En hel gruppe fjellfolk var ute på tur. De hadde ikke med seg utstyret de varbedt om å ha med. I tillegg hadde de drukket litt for mye. Og nå var de på vei rett ut i en fjellside der faren for snøskred var overhengende. Fjellføreren prøvde fortvilet å stoppe dem. Han advarte, forklarte, fortalte dramatiske historier. Han truet dem. Skrek at det var bedre å rive av seg et ben enn å løpe rett inn i ulykken på denne måten.
Men de ville ikke høre. Ville ikke snu. Trasket trassig og skrålende videre mot den sikre død. Fjellføreren gjorde det eneste han kunne… han løp i forveien ut i fjellsiden, utløste skredet, og ble selv tatt av snømassene og forsvant.  Han som ikke visste av slik dårskap, ble dåren. Skylden som de alle hadde, rammet ham. Han bar deres tåpelighet på sin egen kropp ut i skredet. For syndens skyld tok han syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i deres natur. Han bar fjellets vrede. Han gikk i døden for deres synder. Den ene i stedet for de mange. Med sitt offe…

Hvorfor måtte Jesus dø? (del 1)

Hvis Gud suverent kan tilgi akkurat hvem han vil og gjerne gjør det utfra sin raushet og kjærlighet. Hvorfor måtte da Jesus dø?
Opp gjennom historien har kristne faktisk gitt ulike svar på dette spørsmålet. Her er noen av de beste. Legg merke til hvordan de henger sammen og bygger på hverandre. Å forstå dette krever at vi går inn i tankeverdenen til Det nye testamente:
1. For å beseire ondskapen.  Dette er et av de første svarene de kristne gav. Satans makt ligger i løgnene om Gud. Men da Jesus, Guds sønn døde på korset i stedet for å mobilisere de 72 000 englene han hadde til sin disposisjon (Matt 26,53), viste han at Gud ikke hersker ved vold og makt men med selvutgivende kjærlighet som trumfer alle maktmidler. «Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset» (Kol 2,15 se også 1 Joh 3:8; Joh 16,11; Joh 12,31; Joh 14,30; Apg 10,38-40).
2. For å beseire døden. Dødsrikets porter måtte sprenges fra innsiden. Jesus måtte dø for …

En sterk proklamasjon av evangeliet?

Grunnlaget for tradisjonell evangelieforkynnelse er en problemstilling det ikke finnes noen menneskelig løsning på: Gud sender de som bryter hans lov til fortapelse – mennesket bryter Guds lov og kan ikke annet. Resultatet er ment å bli fortvilelse og fortapelses-angst. Løsningen er evangeliet og nåden. Lov (og fordømmelse) må forkynnes før nåden blir relevant. Gud blir dermed problemet Gud selv frelser oss fra. Nyateistene er ikke imponert. De mener et slikt evangelium avslører en psyk Gud. Hitchens oppsummerer: «Du er uhelbredelig syk og kommandert under trussel om evig pine å bli frisk».
Forestill deg et dypt svømmebasseng laget med høye vegger på alle kanter og uten noen stige. Du kan ikke komme opp. Du svømmer omkring og blir mer og mer sliten. Du vet du vil dø. Så dukker det opp en mann med et tau og tilbyr frelse. Det er meningen du skal føle dyp takknemlighet. Men hva om du fikk vite at mannen med tauet var han som bygde svømme-bassenget og at det også var han som dyttet deg …

Platonsk, hedensk kristendom?

Den verdenskjente evangelisten Franklin Graham, sønn av Billy Graham, er akkurat ferdig med sitt Oslobesøk. Folk er imidlertid ikke helt enige om hva de skal mene. Her er én av grunnene.
I sin siste bok om korset, The day the Revolution Began, beklager N.T. Wright seg over en trefoldig feil i mye populær evangelikal forkynnelse.
Han mener at vi har platonisert lærenom de siste ting – vi snakker om sjeler som går til himmelen i stedet for den bibelske nyskapelsen eller fornyelsen av skaperverket. Derfor har vi også en moralistisk lære om mennesket og menneskets problem. Det handler om hvorvidt moralsk prestasjon kvalifiserer oss mer enn den bibelske tanken om menneskets kall og ansvar. Resultatet, sier han, er at vi har endt opp med en hedensk frelseslære, der Gud dreper Jesus for å tilfredsstille sin vrede.
«Dette er et ganske drastisk knippe med anklager. Noen vil utvilsomt beskylde meg for å karikere, men lang erfaring med hva folk i menigheter tror de har blitt undervist om antyder n…

Platonic, pagan Christianity?

Renowned evangelist, Franklin Graham, son of Billy Graham, has just finished his brief visit to Oslo. He is receiving mixed reviews. Here is one of the reasons why.
In his latest book on the cross, The day the Revolution Began, N.T. Wright laments the three-layered mistake of much popular evangelical preaching:
"We have Platonized our eschatology (substituting “souls going to heaven” for the promised new creation) and have therefore moralized our anthropology (substituting a qualifying examination of moral performance for the biblical notion of the human vocation), with the result that we have paganized our soteriology, our understanding of “salvation” (substituting the idea of “God killing Jesus to satisfy his wrath” for the genuinely biblical notions we are about to explore). This is a fairly drastic set of charges. Some will no doubt accuse me of caricature, but long experience of what people in churches think they have been taught suggests otherwise.” Wright, N. T.. The Day th…

Rimelig pinlig

Jeg har blitt gjort oppmerksom på en rimelig pinlig greie i boken min. Jeg tenker jeg like gjerne kan komme ut og bekjenne i støv og aske med en gang.
På side 39 i boka mi står det: "I det gamle Grekenland var rettferdigheten representert av kvin­nen Justitia. Hun er avbildet med bind for øynene, en vektskål i den ene hånden og et sverd i den andre. Hun er blind for hvem du er eller hvorfor du har handlet som du har gjort. Det eneste som teller, er om handlingene dine holder mål når de veies på vekten. Dersom de ikke gjør det, har hun ikke noe annet valg enn å straffe. I den greske tan­kegangen var rettferdighet 100 prosent prinsipp og 0 prosent relasjon. Mange kristne tenker ganske ubevisst at Bibelen deler denne greske forståelsen av rettferdighet."
Her er dessverre alt galt. Grekerne hadde guddinnen Dike og hun hadde ikke bind for øynene. Romerne kalte henne Justitia, men heller ikke hun hadde bind for øynene. Det er først i moderne tid har justitia har fått bind for øynene. …