Innlegg

Anmeldt

Bilde
Det gleder meg at noe jeg har jobbet med i mange år synes å ha betydning også for andre. Her er noen anmeldelser av den engelske versjonen av boka: Fra Australia , fra USA  (litt ned på siden), og en eller annen Amazon-leser  (Se user-review nederst) Så utrolig det kan høres ut, kjenner jeg ingen av disse anmelderne og har ikke betalt dem et øre :-D.

20 000 %

Bilde
With the publication of my book "Ærlig talt, Gud" in English, the number of hypothetical readers suddenly increased by at least 20 000 %. That is both exciting and a bit scary.  So far the paper-back version is only found in Australia, but the kindle-version is allready available at Amazon.com:  https://www.amazon.com/God-Really-Good-About-Believe-ebook/dp/B07WJT688T I repeat however my warning from the introduction: "If you are a confident and happy Christian today, content with your faith and the answers you’ve found, maybe you should lay this book aside. It wasn’t written for you. It was written for people who are searching, people who would like to believe in Jesus, but who more than once have shaken their fist at heaven and shouted, “God? Really?”—or something along those lines."

The Heavenly Sacrifice of Jesus in the Epistle to the Hebrews

(This, in a few words, is a popularized summary of what I have been working on for a while.) Let’s imagine that you have a friend who is studying anthropology. He does not know the Bible at all, but he is presently studying the concept of sacrifice in different religions and has heard there is a lot about the topic in the book called Hebrews in the New Testament.   He wonders if you are willing to discuss Hebrews’ concept of sacrifice with him, once he has read it through a couple of times, since you are somewhat of an expert on the Bible , compared to him. What would your friend learn, reading through Hebrews? From 5:1 and 8:3 he would learn that there is something called a high priest who is put in charge of offering gifts and sacrifices for sin on behalf of men. From 5:2-3 and 7:27   he learns that the high priest has to bring sacrifices both for his own sins and for those of the people. However, until chapter nine there is nothing about what constitutes these

Synd og frelse i TO nøtteskall

Hvordan vi definerer synd har mye å si for hele vår frelseslære, for synd er jo problemet frelsen skal løse. Her er en lite forsøk på å spissformulere hvorfor jeg har stukket nakken ut i forsonings-spørsmålet. Å ta utgangspunkt i definisjonen av synd er bare én av mange muligheter. Dette skjemaet sier ikke alt som trengs å sies om dette temaet. Det viser kun hvordan to ulike definisjoner for synd kan utvikles innenfor to av forsoningsteoriene. Både i boken min og i denne bloggen vil du finne videre perspektiver på hvorfor Jesus måtte dø enn kolonnen til høyre i denne tabellen. Men slike oppstillinger kan være nyttige som utgangspunkt for videre samtale. Hvis du leser dette som evangelikal, vil du nok oppleve at du ikke ser noen konflikt mellom de to kolonnene. Antakeligvis vil du bli frustrert og tenke at du tror jo begge deler, hvorfor lage motsetninger når det ikke er noen.  Jeg adresserer hvorfor jeg ikke klarer å harmonere de to kolonnene nederst i tabellen. Synd

Ofringene i Det gamle testamente

Det gamle testamentet sier ikke et eneste sted at offerdyrene led en stedfortredende straff Anne-Margrete Saugstad hevder i VårtLand 23. januar at Det gamle testamente «taler klart om hvordan vi skal forstå Jesu lidelse og død». Essensen i GT’s klare tale er at «et uskyldig dyr – kan ta straffen for menneskenes synder». De siste 50 års forskning på de gammeltestamentlige ofringene støtter imidlertid ikke opp under en slik påstand. Det er ingenting i Mosebøkenes detaljerte beskrivelse av offersystemet som antyder at dyrene led en stedfortredende straff for synd. Bortsett fra noen vers i Jes 53 som muligens kan trekkes i denne retningen, vil man lete forgjeves etter et slikt perspektiv i Det gamle testamente.  I de foreskrevne ofrene er det, bortsett fra blod, kun matvarer som ofres: Storfe, sau, geit, korn, mel, olje, vin. Noen tolker dette som at den grunnleggende tanken bak ofringene var å ære Gud med et kostbart måltid. Mange ofre var også frivillige og handlet ikke o

Hvorfor måtte Jesus dø? (del 2)

En hel gruppe fjellfolk var ute på tur. De hadde ikke med seg utstyret de varbedt om å ha med. I tillegg hadde de drukket litt for mye. Og nå var de på vei rett ut i en fjellside der faren for snøskred var overhengende. Fjellføreren prøvde fortvilet å stoppe dem. Han advarte, forklarte, fortalte dramatiske historier. Han truet dem. Skrek at det var bedre å rive av seg et ben enn å løpe rett inn i ulykken på denne måten. Men de ville ikke høre. Ville ikke snu. Trasket trassig og skrålende videre mot den sikre død.  Fjellføreren gjorde det eneste han kunne… han løp i forveien ut i fjellsiden, utløste skredet, og ble selv tatt av snømassene og forsvant.  Han som ikke visste av slik dårskap, ble dåren. Skylden som de alle hadde, rammet ham. Han bar deres tåpelighet på sin egen kropp ut i skredet. For syndens skyld tok han syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i deres natur. Han bar fjellets vrede. Han gikk i døden for deres synder. Den ene i stedet for de mange. Med

Hvorfor måtte Jesus dø? (del 1)

Hvis Gud suverent kan tilgi akkurat hvem han vil og gjerne gjør det utfra sin raushet og kjærlighet. Hvorfor måtte da Jesus dø? Opp gjennom historien har kristne faktisk gitt ulike svar på dette spørsmålet. Her er noen av de beste. Legg merke til hvordan de henger sammen og bygger på hverandre. Å forstå dette krever at vi går inn i tankeverdenen til Det nye testamente: 1. For å beseire ondskapen.  Dette er et av de første svarene de kristne gav. Satans makt ligger i løgnene om Gud. Men da Jesus, Guds sønn døde på korset i stedet for å mobilisere de 72 000 englene han hadde til sin disposisjon (Matt 26,53), viste han at Gud ikke hersker ved vold og makt men med selvutgivende kjærlighet som trumfer alle maktmidler. « Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset» (Kol 2,15 se også 1 Joh 3:8; Joh 16,11; Joh 12,31; Joh 14,30; Apg 10,38-40). 2. For å beseire døden. Dødsrikets porter måtte sprenges fra innsiden. J